Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor, în concordanță cu informațiile detaliate prezentate aici .

Termeni și condiții de utilizare a serviciilor Viva Credit IFN S.A.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată şi completată, SC VIVA CREDIT IFN SA cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Iancu de Hunedoara Nr 8, înregistrată la Reg Com cu J40/8045/2010, CIF 27311289, operator de date cu caracter personal înregistrat în Registrul Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub Numărul 17928 din 19/10/2010, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Îmi dau consimţământul expres ca SC VIVA CREDIT IFN SA să prelucreze datele mele cu caracter personal, specificate mai jos, în următoarele scopuri:

 • în scopul desfăşurării activităţii de creditare, SC VIVA CREDIT IFN SA poate prelucra și stoca, pe toată durata raporturilor contractuale, cât și după încetarea acestor raporturi, pe toată durata activității companiei, datele dvs. cu caracter personal, inclusiv codul numeric personal, cetățenia, adresa, profesia, locul de muncă, e-mail, numărul de telefon fix sau mobil, situația familială, economică și financiară, nivelul de educație, venitul din gospodărie, sistemul de operare, obținute în baza informațiilor furnizate, formularelor, declaraţiilor şi documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate; Informaţiile referitoare la plată folosind card de credit sau de debit pot fi, de asemenea, colectate.
 • în scopul desfasurarii activităților de reclamă, marketing și publicitate, SC VIVA CREDIT IFN SA poate prelucra și stoca, pe toată durata raporturilor contractuale, datele personale, obţinute în baza formularelor, declaraţiilor şi documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate, necesare pentru a vă contacta cu scopul de a-și promova propriile servicii și produse.
 • VIVA CREDIT IFN SA colectează și prelucrează datele dumneavoastră personale pentru comunicări comerciale precum email, SMS sau comunicări prin poștă. Vă rugăm sa aveți în vedere faptul că dacă optați să primiți comunicări prin SMS se va aplica planul dumneavoastra tarifar aplicat de reteaua de telefonie mobilă respectivă. De asemena, în cazul în care permiteți accesul la aceste informații, VIVA CREDIT IFN SA poate folosi datele dumneavoastră personale pentru comunicări comerciale pe alte website-uri, inclusiv rețele sociale unde sunteți membru, prin corespondența dintre activitățile și informațiile colectate pe website-urile noastre cu cele colectate pe website-uri terțe (“Targeted Advertising”). Aceste comunicări comerciale vă vor ține la curent cu cele mai noi știri, evenimente, oferte speciale și promoții pentru produsele VIVA CREDIT IFN SA care vă interesează. În unele cazuri (precum aplicații pe mobil sau programe de trimitere SMS), acestea pot include folosirea locației dumneavoastră exactă care ne permite să vă trimitem oferte și promoții specifice pentru locația dumneavoastră. Va rugăm să aveți în vedere faptul că puteți primi comunicări administrative din partea VIVA CREDIT IFN SA precum confirmarea comenzilor, notificari referitoare la activitățile dumneavoastră din cont (confirmarea contului, schimbare de parolă etc) și anunțuri importante, chiar dacă vă dezabonați de la comunicări comerciale. De asemena, veți vedea anunțuri publicitare generale pe website-urile VIVA CREDIT IFN SA și în rețelele sociale unde sunteti membru.
 • în scopuri statistice;
 • folosim, de asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a dezvolta, livra şi îmbunătăţi produsele, serviciile, materialele şi activitatea noastră de publicitate. Uneori, putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a trimite comunicări importante, precum notificări cu privire la modificări ale termenilor și condiţiile noastre generale precum şi a politicilor noastre.  Putem utiliza, de asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri interne, precum auditul, analiza de date şi de cercetare pentru îmbunătăţirea produselor, a serviciilor şi a legăturii cu clienţii VIVA CREDIT IFN SA. În unele cazuri, vom folosi informaţii care nu pot identifica persoana pentru a îmbunătăţi grafica și conținutul site-ului nostru şi pentru a spori unele dintre servicii, precum şi experienţa online a utilizatorului. Putem folosi informaţiile în formă sintetică pentru a analiza utilizarea site-urile noastre şi pentru a vă furniza oferte pentru produse, programe şi servicii;
 • pentru a vă permite să vă exprimați interesul și aprecierea față de serviciile și produsele furnizate de VIVA CREDIT IFN SA (feedback) sau să comunicați cu prietenii dumneavostră, de exemplu, prin selectarea butonului ”Like„ din pagina de facebook, sau să răspundeți e-mailurilor, solicitărilor, etc.;
 • forumuri si alte activități interactive.

SC VIVA CREDIT IFN SA are dreptul, în aceleaşi scopuri, de a transmite aceste date către terţe părţi, cum ar fi Biroul de Credit, contractorilor noștri pentru furnizarea unor servicii externalizate de către aceștia din urma, precum procesarea plăților online, sau entităților care centralizează informații privitoare la istoricul de credit ori au rol de supraveghere și control.

Datele cu caracter personal pot fi împărtăşite agenților sau furnizorilor noștri de servicii, care operează pentru şi în numele VIVA CREDIT IFN SA, în legătură cu activitatea VIVA CREDIT IFN SA, sau care procesează informaţii suplimentare în scopul colectării acestora, și anume stocarea informaţiilor de către terţi în baze de date securizate sau utilizarea acestora de a anunţa câştigătorii din concursuri şi promoţii ce ar putea fi organizate de VIVA CREDIT IFN SA. Toți agenţii şi furnizorii noștri de servicii se angajează în scris, să protejeze informaţiile personale ale utilizatorilor noştri şi să le utilizeze doar în scopurile autorizate de noi. VIVA CREDIT IFN SA poate împărtăși informaţii sintetizate despre utilizatorii săi şi le poate asigura furnizorilor de servicii în scopuri de cercetare. Aceste informaţii sintetizate nu identifică persoana şi nu permit contactul personal cu dvs.

Unele dintre aceste părți terțe pot fi localizate în afara țării în care ați accesat acest site. De exemplu, furnizorii de serviciu de găzduire pentru site-uri se află in Statele Unite și Uniunea Europeană. Aceste părți terțe și angajații lor pot intra în contact cu informațiile dumneavoastră personale. Orice astfel de terța parte trebuie să prevadă, în orice moment aceleași niveluri de securitate pentru informațiile dumneavoastră personale precum VIVA CREDIT IFN SA.

Informații despre rețelele de socializare

Aceste informații se referă la orice date personale care sunt parte din profilul dumneavoastră creat pe o rețea de socializare terță (precum Facebook, Google+, etc) și căreia îi permiteți să împartă aceste date personale cu VIVA CREDIT IFN SA. Datele personale se referă, de exemplu, la informații de bază din cont (nume, adresă de e-mail, gen, data nașterii, orașul, poza de profil, ID-ul, lista de prieteni etc) și alte informații adiționale și activități pe care rețeaua de socializare terță le poate divulga către alte aplicații. De exemplu, putem vedea informații complete sau parțiale din profilul dumneavoastră din rețeaua de socializare de fiecare dată când descărcați sau interacționați cu o aplicație VIVA CREDIT IFN SA pe o rețea de socializare precum Facebook sau de fiecare dată când folosiți o opțiune de socializare integrată într-un website VIVA CREDIT IFN SA (precum Conectați-vă cu Facebook sau ”Like„). Dacă doriți să aflați mai multe despre modul în care VIVA CREDIT IFN SA (sau alte aplicații externe) poate afla datele dumneavoastră personale dintr-o rețea de socializare terță, vă rugăm accesați website-ul rețelei respective de socializare. Astfel, întelegeți modul în care datele dumneavoastră personale, dintr-o rețea de socializare, pot fi folosite în scopuri publicitare.

Pe paginile noastre web sunt folosite social-plugin-uri de la Facebook. În acest sens utilizăm butonul Like. Acesta este un serviciu al companiei Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 SUA). Când utilizaţi una dintre paginile noastre web care conţine un astfel de plugin, acesta nu realizează nicio legătură cu această companie. Conexiunea este realizată exclusiv în urma acordului dumneavoastră explicit, care vă este solicitat după ce faceţi click pe un buton corespunzător.

Dumneavoastră aveți dreptul să refuzați de îndată sau să solicitați ulterior, fără nici o justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ca datele dvs. cu caracter personal să nu fie prelucrate de către SC VIVA CREDIT IFN SA după încetarea raporturilor contractuale cu aceasta, în scop de reclamă, marketing și publicitate și/sau desfășurării activității financiar-bancare sau să nu fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind drepturile persoanei ale căror date personale sunt prelucrate, aveți urmatuarele drepturi:

 • Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legătură cu aceasta sunt sau nu sunt prelucrate de un operator.
 • Dreptul de intervenţie: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.
 • Dreptul de opoziţie: de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința persoanei vizate, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care le-au fost încălcate.

În acest sens, drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi exercitate conform legii, prin transmiterea unei cereri către SC VIVA CREDIT IFN SA., cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr 8, întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicită intervenţia, motivul justificat şi modul de intervenţie. Dacă unele din datele despre Dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. Conform legii 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, SC VIVA CREDIT IFN SA are obligația de a păstra datele dvs. de identificare timp de 5 ani. Accesarea site-ului nostru (http://vivacredit.ro) în continuare și completarea formularului de aplicare echivalează cu acceptul dumneavoastră asupra procesării datelor cu caracter personal în scopurile mai sus prezentate.

Cookies

În mod automat site-ul nostru stochează informații de tip cookie. Un “cookie” înregistrează informaţii relative la navigarea dumneavoastră pe site (pagini vizitate, data şi ora de vizitare). Aceste informații sunt colectate doar în scopul îmbunătățirii serviciilor pe care vi le oferim. Fiecare browser acceptă implicit “cookies”. Dacă nu doriți să acceptați utilizarea de Cookie-uri, puteți să schimbați configurația browserului Dvs. să nu accepte Cookie-uri.

Când vizitaţi site-urile și serviciile VIVA CREDIT IFN SA, putem colecta informaţii despre software-ul şi tehnologia pe care o utilizaţi. De exemplu, atunci când vizitaţi unul dintre site-urile noastre, vom păstra adresa dvs. de IP, în scopul de a şti unde să trimitem informaţiile pe care le-aţi solicitat. Adresa dvs. de IP este adesea asociată cu locaţia dumneavostră fizică, cu furnizorul dvs. de Internet, locul de muncă, școala, etc. Următoarele informaţii sunt stocate atunci când vizitaţi site-urile noastre: Adresele IP, tipul sistemului de operare, timpul şi durata vizitei dvs., paginile pe care le-ați vizualizat și tipul dvs de browser.

În nici un caz nu asociem informaţiile pe care le păstrăm cu alte informaţii, care pot duce la aflarea identităţii dumneavoastră. Am putea analiza informaţiile de pe serverele noastre pentru a îmbunătăţi site-urile şi pentru a personaliza fiecare dintre ele conform cu necesitățile utilizatorilor noştri. Când vizitaţi unul dintre site-urile noastre sau când folosiți unul din serviciile noastre, putem plasa un fişier text, de asemenea, cunoscut sub denumirea de cookie în directorul browser-ului dvs., pe hard-drive-ul computerului dvs. Cookies sunt informaţii pe care site-ul le trimite computer-ului dvs. atunci când vizualizaţi site-ul. Această informaţie permite site-ului să-şi amintească informaţii importante cu privire la preferinţele dumneavoastră şi să vă îmbunătăţească experienţa pe site.

Putem folosi, de asemenea, cookies pentru a contoriza numărul total de vizite pe un anumit serviciu sau site. Putem folosi aceste informaţii în formă sintetizată pentru a afla ce le place utilizatorilor noştri şi cum să ne facem site-urile mai bune şi mai convenabile pentru dvs. Puteţi alege să fiți notificat de fiecare dată când un site trimite un cookie către calculatorul dumneavoastră sau puteţi alege să dezactivaţi toate cookies. Puteţi face acest lucru, în setările browser-ului dumneavoastră. Fiecare browser este diferit, trebuie să căutați în meniul AJUTOR al browser-ului pentru a găsi modalitatea corespunzătoare de modificare a acestor setări. Dacă dezactivați complet cookies, nu veți avea acces la multe caracteristici, care fac șederea dvs. eficientă pe site-urile noastre. Unele servicii este posibil să nu funcționeze corespunzător.

Site-urile noastre şi unele din serviciile noastre pot utiliza, de asemenea, fragmente de cod, cunoscute sub numele de "web beacons" sau "fișiere GIF transparente" pentru a colecta date sintetizate, precum numărul de vizualizări ale paginii, numărul de oferte promoţionale vizualizate, etc".

Copyright

SC VIVA CREDIT IFN SA deține drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și întreg conținutul site-ului http://vivacredit.ro precum și a oricăror materiale de prezentare tipărite sau transmise electronic. Acestea sunt protejate de legislația drepturilor de autor în vigoare. Este interzisă în mod expres copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conținutului și graficii Site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conținutul și forma site-ului Viva Credit IFN S.A., sub sancțiunile prevăzute de lege. "Viva Credit"® și "Credit Până la Salariu"® sunt mărci înregistrate ale Viva Credit IFN S.A.

Clauze finale

Utilizarea acestui site nu garantează obținerea unui împrumut. Orice cerere de împrumut primită prin intermediul acestui site va fi supusă unui proces de aprobare. Sunt de acord cu faptul că Viva Credit IFN S.A. poate refuza cererea mea de credit fără a-mi explica motivul refuzului. Nerespectarea termenilor contractuali, frauda sau orice comportament care aduce prejudicii Viva Credit IFN SA pot duce la suspendarea accesului tău la serviciile oferite de acest site.

sună-ne la:
021 303 0080
0372 402 500
L-V: 8:30-20:00
S-D: 9:00-17:00